WebbMakeriet kan stå till tjänst när det gäller nyproduktion av
  • hemsida, webbplats
  • logotyp
  • grafisk profil
  • underlag för trycksaker
  • annonser
  • bildmaterial
WebbMakeriet åtar sig även
  • uppdateringar av egenproducerade och andra webbplatser
  • förmedling av webbhotell, eposttjänster mm
  • utbildningar i dataprogram


 


WebbMakeriets tjänster när det gäller webb:


Hela arbetet med framtagandet av
webbplats fortgår i dialog med kunden

Konsekvent grafik som genomsyrar
hela webbplatsen

Genomtänkt typografi och konsekventa
förkortningar

Förslag på design med prisförslag om
så önskas

Möjlighet till interaktivt innehåll för kommuni-
kation med besökarna ex kontaktformulär,
veckans fråga, gästbok, forum och/eller
möjlighet att uppdatera delar av webbplatsen
via webben

Står till tjänst hela vägen från idé till färdig webbplats på internet
© WebbMakeriet 2010